ریاست دانشکده


خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی

روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

تلفن مستقیم: 76509813

داخلی: 2648

برای مشاهده صفحه شخصی ریاست دانشکده اینجا کلیک نمایید.