ریاست دانشکده

/file/download/page/1635665703-.jpg

آقای دکتر مهرداد ثابت

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

تلفن مستقیم: 76509813

داخلی: 2648

برای مشاهده صفحه شخصی ریاست دانشکده اینجا کلیک نمایید.