تماس با دانشکده

 

آدرس دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی: رودهن - بلوارشهید استاد مطهری-مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 7

شماره تماس (داخلی) :
2648

شماره تلفن :76509814  

فکس :76509814