درباره دانشکده

                                         

تاریخچه دانشکده

ضرورت تشکیل دوره های روان شناسی در دانشگاه های کشور ناشی از نیازهائی است که در موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه می شود و روان شناسان می توانند درجهت رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدم های موثری بردارند واحد رودهن در همان سال های اولیه تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی به سال 1363 با درک این نیاز دوره کارشناسی روان شناسی بالینی را تشکیل داد. در سال های بعد، 1368 این واحد اولین دانشگاهی بود که رشته روان شناسی بالینی و روان شناسی عمومی را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی نمود. در ابتدا گروه های آموزشی این دانشکده در مجموعه ای با نام دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با سایر گروه ها متمرکز بودند که ریاست آن را دکتر سیف اله بهاری و معاونت آموزشی آن را دکتر سیامک نقشبندی به عهده داشتند. در سال 1388 با تلاش اعضای هیات علمی، دانشکده روان شناسی با سه گروه روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی و روان شناسی اصلاح و تربیت تاسیس شد. در حال حاضر در این دانشکده سه رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکترا دایر می باشد. در حال حاضر مطالعاتی در خصوص تأسیس و ایجاد رشته های جدید در مقاطع ارشد و دکتری انجام شده است که به یاری خداوند متعال و کمک مسئولین محترم واحد امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد.

    سال و دوران تصدی رییس و معاون دانشکده روان شناسی و مدیران گروه ها             


روسای دانشکده روان شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع مسئولیت

خاتمه مسئولیت

1

دکتر حسن پاشا شریفی

1388

1391

2

دکتر شهرام وزیری

1391

1392

3

دکتر مینا مجتبایی

1393

1393

4

دکتر ذوالفقار رشیدی

1394

ادامه دارد

 
معاونین دانشکده روان شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع مسئولیت

خاتمه مسئولیت

1

دکتر لطفی کاشانی

1388

1389

2

دکتر نجفی زند

1389

1391

3

دکتر مینا مجتبایی

1391

1392

4

دکتر نسرین باقری

1394

مرداد 95

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده روان شناسی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

1

دکتر حسن پاشا شریفی

دکتری

2

دکتر نسرین باقری

کارشناسی ارشد

3

دکترمهرداد ثابت

کارشناسی