مقطع کارشناسی ارشد

این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ­های پژوهش علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان، زن و خانواده، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روان­شناسی تربیتی، روان­شناسی بالینی و روان­شناسی عمومی دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه روان شناسی: دکتر پگاه وزیری

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه حقوق و علوم اجتماعی و علوم سیاسی: دکتر معصومه رشاد

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه روان شناسی اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.