مقطع کارشناسی ارشد

این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ­های پژوهش علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان، زن و خانواده، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روان­شناسی تربیتی، روان­شناسی بالینی و روان­شناسی عمومی دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه روان شناسی: دکتر مهرداد ثابت

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه حقوق و علوم اجتماعی و علوم سیاسی: دکتر ایمانی

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه روان شناسی اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان آموزشی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه ترم بندی مقطع کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی اینجا کلیک نمایید.

سرفصل دروس کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد مطالعات زنان، زن و خانواده

سرفصل دروس کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد روابط بین الملل

سرفصل دروس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برای مشاهده گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.