مقطع کارشناسی

این دانشکده در مقطع کارشناسی در رشته ­های روان­ شناسی، فقه و حقوق و حقوق دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه روان شناسی: دکتر پگاه فرخزاد

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه فقه و حقوق و حقوق: دکتر معصومه رشاد

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده سرفصل دروس روان شناسی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی حقوق اینجا کلیک نمایید.