مقطع کارشناسی

این دانشکده در مقطع کارشناسی در رشته ­های روان­ شناسی، فقه و حقوق و حقوق دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه روان شناسی: دکتر مهرداد ثابت

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه فقه و حقوق و حقوق: دکتر محمدرضا ایمانی

جهت مشاهده برنامه ترم بندی رشته حقوق (ورودی 95) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه ترم بندی رشته حقوق (ورودی 96) اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان آموزشی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده سرفصل دروس روان شناسی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی حقوق اینجا کلیک نمایید.