زمانبندی تشکیل جلسات شوراها

برای مشاهده زمان بندی تشکیل جلسات شورای پژوهشی گروه روان شناسی (مربوط به تصویب پروپوزال) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده زمان بندی تشکیل جلسات شورای پژوهشی گروه علوم اجتماعی (مربوط به تصویب پروپوزال) اینجا کلیک نمایید.

دانشجویان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

1- حضور دانشجویان رشته های مربوط به علوم اجتماعی و علوم سیاسی در جلسات شورای پژوهش الزامی است. دانشجویان لازم است کلیه فرم های مربوط به تصویب عنوان یا پروپوزال را چند روز پیش از برگزاری جلسه به دفتر پژوهش دانشکده (واقع در طبقه دوم دانشکده) تحویل دهند و نیم ساعت قبل از تشکیل جلسه در دانشکده حضور داشته باشند.

2- نتایج تصویب پروپوزال ها نهایت تا یک هفته پس از برگزاری هر جلسه شورای پژوهش از طریق سایت دانشکده (بخش صورت جلسات شورای پژوهش) اطلاع رسانی خواهد شد.