گروه حقوق

این گروه در مقطع کارشناسی در دو رشته فقه و حقوق اسلامی و حقوق و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکترمعصومه رشاد

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی حقوق اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اینجا کلیک نمایید.
 
برای مشاهده گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.
 
جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.
جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.
 
برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.
 
جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.