گروه علوم سیاسی

این گروه در مقطع کارشناسی در رشته علوم سیاسی و در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر معصومه رشاد

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی علوم سیاسی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد روابط بین الملل اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.