گروه علوم اجتماعی

این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته مطالعات زنان، زن و خانواده، پژوهش علوم اجتماعی و جمعیت شناسی و در مقطع دکتری در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر معصومه رشاد

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد مطالعات زنان، زن و خانواده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد جمعیت شناسی اینجا کلیک نمایید.
 
جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.
جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.
 
جهت مشاهده سرفصل دروس دکتری در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه اینجا کلیک نمایید.
جهت مشاهده فرم های دکتری (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.
 
جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.