گروه آموزشی کارشناسی روانشناسی

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر مهرداد ثابت

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان آموزشی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده سرفصل دروس اینجا کلیک نمایید.