گروه آموزشی کارشناسی روانشناسی

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر کاترین وزیری

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.