گروه آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی

این دانشکده در رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی تربیتی و روان شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر پگاه فرخزاد

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.