گروه آموزشی دکترای روانشناسی

این دانشکده در مقطع دکتری در رشته های روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی سلامت و روان شناسی بالینی دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکترپگاه فرخزاد

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم های دکتری (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.