قابل توجه دانشجویان دکتری وارشد روانشناسی وعلوم اجتماعی (اطلاعیه بسیار مهم)

۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۷ کد : ۵۹۱۴ رویدادها
تعداد بازدید:۴۰۷

آخرین مهلت ارسال مدارک وانجام مستندات جهت برگزاری دفاع از پایان نامه ورساله درنیمسال اول 1400-1399 ،روز چهارشنبه 99/11/8 و آخرین روز برگزاری دفاع روز چهارشنبه 99/11/29 می باشد. قابل توجه است که ناریخهای ذکرشده تکرار نخواهد شد.


نظر شما :