قابل توجه دانشجویان دکتری وارشد روانشناسی وعلوم اجتماعی (اطلاعیه بسیار مهم)

۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۴ کد : ۵۹۱۳ رویدادها
تعداد بازدید:۳۱۲

آخرین مهلت ارسال مدارک وانجام مستندات جهت برگزاری دفاع از پایان نامه ورساله درنیمسال اول 1400-1399 ،روز چهارشنبه 99/11/8 و آخرین روز برگزاری دفاع روز چهارشنبه 99/11/29 می باشد.


نظر شما :