قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی

قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲ کد : ۵۵۳۶ رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۳
کلیه دانشجویانی که درآزمون جامع تابستان ۹۹ شرکت کرده اند،پذیرفته شده اند.لذا لازم است جهت تعیین عنوان رساله دکتری وانتخاب استادراهنما دراسرع وقت اقدام نمایید.

( ۳ )

نظر شما :