قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده( خیلی مهم)

۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰ کد : ۴۹۲۸ رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۷۶

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده( خیلی مهم)

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در هر ترم ملزم به انتخاب یکی از دروس معارف می باشندو فقط ترم آخر در صورتی کهدو درس از دروس معارف باقیمانده داشته باشند می توانند برابر آئین نامه آموزشی به صورت همزمان انتخاب نمایند.


( ۹ )

نظر شما :