اطلاعیه درس کارورزی دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی

۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۵ کد : ۴۳۱۹ رویدادها
تعداد بازدید:۹۴۰

اطلاعیه:در خصوص کارورزی دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی

دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده اند برای درس کارورزی لازم است به عنوان سوپروایزر در بیمارستان روانپزشکی رازی به دانشجویان ارشد آموزش داده و نظارت داشته باشند. لذا فعلا برای دروس کاربرد روشهای درمان و فنون مصاحبه:

  1. لازم است هر فرد به مدت 20 جلسه ( روز کاری ) در آن بیمارستان حضور یابد.
  2. برای هر جلسه به تفکیک یک گزارش دقیق به استاد راهنمای مربوطه جهت ارزیابی کارنهایی پایان ترم ارائه دهند.
  3. در خصوص درس کاربرد روشهای درمان، سوپروایزرها لازم است پروتکل نویسی درمان را به دانشجویان ارشد آموزش داده و گزارش پروتکل را از آنها بخواهند و در نهایت پروتکل را به استاد مربوطۀ خود ارائه نمایند.
  4. در ادامه ساعات و روزهای حضور دانشجویان دورۀ دکتری که واحد کارورزی را اخذ نموده اند با توجه به حوزۀ مورد مطالعۀ آنها در پایان نامه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
  5. دانشجویانی که درس کارورزی در دورۀ دکتری را می گذرانند، لازم است در پایان دوره گزارش کامل جلسات حضور خود را به واحد آموزش بیمارستان ارائه داده، گواهی گذراندن دوره در بیمارستان روانپزشکی رازی را دریافت نموده و جهت درج در سابقۀ تحصیلی و استفاده از آن برای ارزشیابی درس کارورزی ارائه نمایند.
  6. دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل نامه آمده، لازم است در تاریخ 12/07/97 از ساعت 9 صبح در بیمارستان روانپزشکی رازی حضور یابند.

 

اسامی دانشجویانی که در ترم اول سال تحصیلی 1398-1397 درس کارورزی می گذرانند:

  1. بیتا باوادی
  2. فرنیا جوادی لاریجانی
  3. روح اله  حدادی
  4. حمید نصیری

( ۴ )

نظر شما :