تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

برابر بخشنامه شماره 70/24432 به تاریخ 96/4/27 آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 1396/6/25 و نیمسال اول 96/11/14 تعیین شده است. بدیهی است، برگزاری جلسه دفاع پس از تاریخ فوق مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی خواهد بود.

برای مشاهده لیست دفاع های شهریور 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست دفاع های مهر تا آذر 96 اینجا کلیک نمایید.