گروه حقوق

این گروه در مقطع کارشناسی در دو رشته فقه و حقوق اسلامی و حقوق و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر حمیدرضا فاتحی

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی حقوق اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اینجا کلیک نمایید.
 
برای مشاهده گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.
 
برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.